ཧོང་ཀོང་གི་ལོ་རྒྱུས།

2019-08-23
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཧོང་ཀོང་།
ཧོང་ཀོང་།
བི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།

༄༅།།ཧོང་ཀོང་གི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར། ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པར་གསན་རོགས།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།