ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་འབྲོ་བཟའ་ཁྲི་མ་ལོད།

2019-04-16
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མང་སྲོང་མང་བཙན་གྱི་བཙུན་མོ་འབྲོ་བཟའ་ཁྲི་མ་ལོད་ཀྱིས་བོད་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་སྲིད་སྔ་རྗེས་ཐེངས་གཉིས་བསྐྱངས་བ།
བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མང་སྲོང་མང་བཙན་གྱི་བཙུན་མོ་འབྲོ་བཟའ་ཁྲི་མ་ལོད་ཀྱིས་བོད་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་སྲིད་སྔ་རྗེས་ཐེངས་གཉིས་བསྐྱངས་བ།
བཙན་པོའི་མགར་གྱི་དྲ་གནས་།

༄༅༎དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མང་སྲོང་མང་བཙན་གྱི་བཙུན་མོ་འབྲོ་བཟའ་ཁྲི་མ་ལོད་ཀྱིས་བོད་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་སྲིད་སྔ་རྗེས་ཐེངས་གཉིས་བསྐྱངས་པའི་རིང་གི་བོད་ཀྱི་དམག་ཤུགས་དང་ཉེ་ཁོར་ཡུལ་གྲུར་འབྲེལ་བ་བཙུགས་པ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་དབང་ཐང་སྙན་གྲགས་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཕྱིར་དྲན་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

གསར་འགོད་པ་སྒྲོལ་དཀར།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།