རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ།

2020-01-08
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་རྒྱལ་བའི་གསུང་ཆོས་དང་བསྟུན་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་དོན།
བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་རྒྱལ་བའི་གསུང་ཆོས་དང་བསྟུན་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་དོན།
བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས།

༄༅༎དེ་རིང་ཁ་བའི་གྲོས་རྭའི་ལེ་ཚན་ནང་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་༧རྒྱལ་བའི་གསུང་ཆོས་དང་བསྟུན་ཉིན་༡༥ཙམ་རིང་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་དོན་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ཐུབ་མིན་དང་། དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ཚོས་གཞོན་ནུའི་ལས་དོན་ལ་གཟིགས་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐོར་དབུས་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་གཙོ་མགོན་པོ་ལགས་དང་ཆོས་ཞུ་བ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་གྱིས་གླེང་མོལ་བྱས་པ་གསན་རོགས་ཞུ།།

གསར་འགོད་པ་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།