བཙན་བྱོལ་བོད་པའི་བུད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྙན་ཐོ།

2019-04-30
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བསྟན་འཛིན་ཚེ་བརྟན་དང་ཚེ་རིང་སྐྱིད།
བསྟན་འཛིན་ཚེ་བརྟན་དང་ཚེ་རིང་སྐྱིད།
བསྟན་འཛིན་ཚེ་བརྟན

༄༅༎དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་གི་བཙན་བྱོལ་བོད་པའི་བུད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་ཉམས་ཞིབ་གནང་བའི་སྙན་ཐོག་ཞིག་འདོན་སྤེལ་གནང་ཡོད་པས། བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་བོད་པའི་བུད་མེད་ཀྱི་སློབ་གསོ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་ལྷན་དུ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

གསར་འགོད་པ་སྒྲོལ་དཀར།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།