རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་ལྔའི་ནང་གི་འོས་བསྡུའི་གནད་དོན།

2018-12-07
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
མངའ་སྡེའི་གཞུང་འཛིན་གསར་འདེམས་ཀྱི་འོས་བསྡུའི་གནད་དོན་སྐོར་རྒྱ་གར་གྱི་ཆབ་སྲིད་གནད་དོན།
མངའ་སྡེའི་གཞུང་འཛིན་གསར་འདེམས་ཀྱི་འོས་བསྡུའི་གནད་དོན་སྐོར་རྒྱ་གར་གྱི་ཆབ་སྲིད་གནད་དོན།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་བོད་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནད་དོན་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་རྒྱ་གར་ནང་མངའ་སྡེ་ཁག་ལྔའི་ནང་གོ་སྒྲིག་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པའི་མངའ་སྡེའི་གཞུང་འཛིན་གསར་འདེམས་ཀྱི་འོས་བསྡུའི་གནད་དོན་སྐོར་རྒྱ་གར་གྱི་ཆབ་སྲིད་གནད་དོན་སྐོར་རྒྱུས་མངའ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་བོད་མིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ཨཱ་ཙཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱི་ལྷན་དུ་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་དཔྱད་གླེང་ཞུས་པ་དེར་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།