བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་སྔོན་འགྲོ་འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས།

2015-10-22
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་སྔོན་འགྲོ་འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས།
བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་སྔོན་འགྲོ་འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌། འཇིགས་མེད་སྙན་གྲགས།

༄༅། །བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྲིད་སྐྱོང་གི་སྔོན་འགྲོའི་འོས་བསྡུ་ གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བའི་ནང་སྲིད་སྐྱོང་ལས་ཐོག་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ལ་འོས་ཤོག་མང་ཤོས་ཐོབ་ཡོད་པའི་སྐོར། ཞིབ་ཕྲ་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་བསྟན་འཛིན་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་བསྟན་འཛིན་དབང་རྒྱལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།