༢༠༡༦ལོའི་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་འོས་བསྡུ།

2015-10-23
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་༢༠༡༦ལོའི་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་འོས་བསྡུ་གནང་སྐབས་ཀྱི་འདྲ་པར།
བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་༢༠༡༦ལོའི་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་འོས་བསྡུ་གནང་སྐབས་ཀྱི་འདྲ་པར།
དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།

༄༅། །ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་༡༨ཉིན། བཙན་བྱོལ་བོད་མི་གནས་སྡོད་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་སྐབས་༡༥པའི་བཀའ་ཤག་གི་སྲིད་སྐྱོང་དང་།  སྐབས་༡༦པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར། ཨེ་ཞི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་ས་གནས་གསར་འགོད་པ་ཁག་ཅིག་དང་མཉམ་དུ་གླེང་མོལ་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་དཔལ་ལྡན་རྒྱལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།