ཁེ་ཎ་ཌར་དཔལ་ལྷའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི།

2019-12-16
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་དུས་ཆེན།
དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་དུས་ཆེན།
Photo: RFA

སྤྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་ཨོན་ཏྲེ་རི་ཡོ་ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་བོད་མིའི་སྤྱི་ཁང་གངས་ལྗོངས་ཆོས་ལྡན་གླིང་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་དཔལ་ལྷའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་གནང་བ་དང་ལྷན་དུ་སྐབས་དགུ་པའི་ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་གསར་འདེམས། དེ་བཞིན་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་བཅས་ཀྱི་ལས་འགུལ་གནང་སོང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།