ཤེས་རབ་འཕེལ་བའི་རྒྱུ་མཚན།

2019-02-26
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བར་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྗེས་གནང་གནང་ཡོད་པ།
དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བར་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྗེས་གནང་གནང་ཡོད་པ།
དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང༌།

༄༅༎དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཉིན་བཞིའི་གསུང་ཆོས་གྲུབ་པའི་མཚམས་འདིར་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བར་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྗེས་གནང་གནང་ཡོད་པས། ཤེས་རབས་འཕེལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ངོ་སྤྲོད་གནང་བའི་ཐོག་ནས་མི་བཟང་པོ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་པའི་མི་ཞིག་བྱ་དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་གནང་བ་སོགས་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

གསར་འགོད་པ་སྒྲོལ་དཀར།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།