༧གོང་ས་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་དང་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་མཛད་འཕྲིན་ཁག

2019-01-02
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་བརྟན་བཞུགས་སྐབས།
དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་བརྟན་བཞུགས་སྐབས།
OOHDL

ད་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་པའི་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་ཕུལ་ཞུས་ཏེ་ད་ཐེངས་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་མཛད་འཕྲིན་ཁག་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད་པས།    གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་མཛད་འཕྲིན་དང་བཀའ་སློབ་ཁག་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

གསར་འགོད་པ་སྒྲོལ་དཀར།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།