རི་ཀོན་ཆོས་འཁོར་དགོན་དང་ནང་ཆོས་སློབ་གཉེར།

2018-09-22
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
༧གོང་ས་མཆོག་སུད་སིའི་རི་ཀོན་ཆོས་འཁོར་དགོན་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་པ།
༧གོང་ས་མཆོག་སུད་སིའི་རི་ཀོན་ཆོས་འཁོར་དགོན་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་པ།
དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང།

༄༅། །གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སུད་སིར་ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ་དང་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སྐོང་ཚོགས་གནང་བ།    དེ་བཞིན་སུད་སིར་ཡོད་པའི་རི་ཀོན་ཆོས་འཁོར་དགོན་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་སྐབས་དེར་དགོན་པར་ཆིབས་བསྒྱུར་གྱིས་བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད་པས།   ༧གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་དང་དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།