ནང་པའི་ཚན་རིག་པ་དང་བཀའ་སློབ།

2019-12-19
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
དགེ་འདུན་པར་ལོ་དྲུག་གི་དེང་དུས་ཚན་རིག་སློབ་གསོ་ཕུལ་པའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་བཞིན་པ།
དགེ་འདུན་པར་ལོ་དྲུག་གི་དེང་དུས་ཚན་རིག་སློབ་གསོ་ཕུལ་པའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་བཞིན་པ།
ཚེ་བརྟན་གྱི་ངོ་དེབ།

གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨེ་མོ་རི་དང་བོད་ཀྱི་ཚན་རིག་ལས་འཆར་གྱི་ཁོངས་ནས་ལོ་དྲུག་རིང་དེང་དུས་ཚན་རིག་གི་ཤེས་བྱ་སློབ་སྦྱོང་གནང་མཁན་སློབ་མ་ཚོར་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་སྐྱོད་ཐུབ་ན་འཛམ་གླིང་འདིར་ནང་པའི་ངོས་ནས་ཞབས་འདེགས་ཤིག་འགྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་བྱམས་བརྩེ་གོང་འཕེལ་ཐོག་ནུས་པ་ཐོན་རྒྱུ་མ་ཟད།    ང་ཚོ་ནང་པར་ཡང་བསམ་བློ་གསར་པ་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་ནུས་ལྡན་ཡོད་པ་སོགས་བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད་པས། ལོ་དྲུག་རིང་ཚན་རིག་སློབ་སྦྱོང་གནང་བ་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་སྐོར་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།


མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།