ལོ་གསར་གྱི་འཚམས་འདྲི་གནང་བ།

2016-02-07
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཕྱི་ནང་བོད་མི་དང་བཅས་པར་ལོ་གསར་གྱི་འཚམས་འདྲི་གནང་བ།
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཕྱི་ནང་བོད་མི་དང་བཅས་པར་ལོ་གསར་གྱི་འཚམས་འདྲི་གནང་བ།
དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་དྲ་གནས།

༄༅༎དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ལེ་ཚན་ནང་སྤྱི་ནོང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཕྱི་ནང་བོད་མི་དང་བཅས་པར་ལོ་གསར་གྱི་འཚམས་འདྲི་གནང་བའི་སྐོར་དང་། དེ་བཞིན་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་བསུ་བའི་གྲ་སྒྲིག་དང་གཞུང་དམངས་ཀྱི་ལོ་གསར་གཏོང་སྲོལ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།
གསར་འགོད་པ་སྒྲོལ་དཀར།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།