ལྷ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་༡༠ངོས་འཛིན།

2017-11-02
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག
དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང༌།

༄༅༎ཕྱི་ཟླ་༡༡ཚེས་༡རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་བཞུགས་སྒར་དུ་བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་མོན་གྱི་བླ་མ་ལྷ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་༡༠པ་ངོས་འཛིན་མཛད་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་བློ་བྷེ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་བཏང་འབྱོར་བྱུང་བར་གསན་རོགས༎
གསར་འགོད་པ་བློ་བྷེ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།