ནུབ་རྭ་བསམ་གཏན་གླིང་དགོན་དུ་ཆོས་འབྲེལ།

2018-07-18
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ནུབ་རྭ་བསམ་གཏན་གླིང་དགོན་དུ་ཉིན་མཐའ་མའི་ཆོས་འབྲེལ་དང་ས་གནས་ཡུལ་མི་ཚོའི་འཚོར་སྣང་ངོ་སྤྲོད།
ནུབ་རྭ་བསམ་གཏན་གླིང་དགོན་དུ་ཉིན་མཐའ་མའི་ཆོས་འབྲེལ་དང་ས་གནས་ཡུལ་མི་ཚོའི་འཚོར་སྣང་ངོ་སྤྲོད།
དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང༌།

༄༅།།གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་།སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ནུབ་རྭ་བསམ་གཏན་གླིང་དགོན་དུ་ཉིན་མཐའ་མའི་ཆོས་འབྲེལ་དང་ས་གནས་ཡུལ་མི་ཚོའི་འཚོར་སྣང་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ནུབ་རྭ་ནང་པའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ལ་དྭགས་པ་སྐུ་ཞབས་ཚེ་རིང་ནོར་བུ་ལགས་སུ་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱི་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང༌༎
གསར་འགོད་པ་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།