ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་མཁས་པའི་ལྷན་ཚོགས།

2016-12-21
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་དབར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བགྲོ་གླེང་གི་ལྷན་ཚོགས་དབུ་འཛུགས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ།
ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་དབར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བགྲོ་གླེང་གི་ལྷན་ཚོགས་དབུ་འཛུགས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ།
དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང༌།

༄༅༎ཕྱི་ཟླ་༡༢ཚེས་༡༨རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་དུ་ཨེ་མོ་རི་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དང་༸གོང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དགེ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་རིང་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་པདྨ་དངོས་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎
གསར་འགོད་པདྨ་དངོས་གྲུབ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།